Home
Takken
Foto's
Personen
Boek
Links
Guestbook


Foto


Tooverlantaarns
Tegen het einde van de negentiende eeuw kon men de toverlantaarns met de bijbehorende lantaarnplaatjes vinden in alle winkels voor natuurkundige werktuigen. Een van de belangrijkste verkooppunten in ons land was de Amsterdamse firma Merkelbach en Co., later een bekende speelgoedwinkel in de Kalverstraat. De familie heeft nog een brief van het koninklijk huis in bezit waaruit blijkt dat ook de kleine Wilhelmina graag en veel met haar toverlantaarn speelde. De heer Merkelbach wordt daarin dringend verzocht zich aan het paleis te vervoegen met een groot aantal toverlantaarnplaatjes teneinde deze om te ruilen voor de lantaarnglazen waar Hare Koninklijke Hoogheid finaal op uitgekeken was.