Home
Takken
Aken
Amsterdam
Antwerpen
Eersel
Friesland
Groningen
Lieshout
Moerdijk
Grafkelders (1)
Grafkelders (2)
Wittem
Frankrijk
Foto's
Personen
Boek
Links
Guestbook


Moerdijk


Donderdag 22 augustus 2002 - MOERDIJK - De graven die gevonden zijn bij het voormalige klooster van Moerdijk, zijn vermoedelijk van de familie Merkelbach. Johannes Merkelbach was een groot weldoener van de in 1858 opgerichte parochie van Moerdijk en dochter Huberdina - beter bekend als Mère Marie - heeft het klooster gesticht.

De huidige bewoners van het klooster stuitten bij het spitten van de tuin op de grafkelders. Deze zijn inmiddels geruimd en de stoffelijke resten zijn herbegraven. Zowel L. Tolenaars van de gemeente Moerdijk als P. Strijbos van de Gravendienst vermoedt dat het geen graven zijn van de zusters van het heilig hart. "Het zijn grafkelders en daar werden zusters niet in begraven. Dat was meer iets voor mensen van betere komaf", zegt Tolenaars.

Vermoeden

Zij heeft in archieven gezocht naar wie in de grafkelders kunnen liggen. Helemaal zeker is ze niet, maar het vermoeden gaat heel sterk uit naar de familie Merkelbach.
Eén van de oudere zusters van de congregatie, die nu in Rosmalen wonen, heeft dat vermoeden bevestigd. In totaal gaat het niet om tien grafkelders, zoals de gemeente eerder naar buiten bracht, maar om acht kelders met evenzoveel stoffelijke resten. Bij de opgravingen zijn ook de resten gevonden van het Jezuskruis dat op de kop van het kerkhof heeft gestaan.
In 1978 is het nonnenkerkhof geruimd. De stoffelijke resten zijn overgebracht naar het kerkhof van Moerdijk waar ze samen zijn begraven. Op een steen staan alle namen van de daar begraven zusters. Het is niet meer na te gaan wie dat werk toen heeft uitgevoerd.
Volgens de zusters van de congregatie is het niet uitgesloten dat de grafkelders van de familie Merkelbach uit piëteit niet zijn geruimd.
Wie precies in de graven liggen, is volgens de betrokkenen niet meer te achterhalen. Naast vader Johannes Merkelbach (overleden in 1868), kunnen dat de vier vrouwen zijn die hij in zijn leven trouwde en hun kinderen. Zeker is dat Mère Marie daar niet bij ligt. Zij ligt begraven bij de rest van de zusters. De kans is veel groter dat de Moerdijkse pastoor J. de Gier bij de familie ter aarde is besteld.

Noodkerk

Hij is in zijn periode nadrukkelijk bijgestaan door Johannes Merkelbach. Die schonk hem onder meer een noodkerk en later een groot stuk grond voor de eerste parochiekerk van Moerdijk.
De gemeente heeft de nabestaanden van de familie Merkelbach niet benaderd.
De zusters van het heilig hart hebben aangegeven alle kosten te willen betalen van het ruimen van de graven en het herbegraven.