Home
Takken
Aken
Amsterdam
Antwerpen
Eersel
Friesland
Groningen
Lieshout
Moerdijk
Wittem
Genealogie I
Genealogie II
Frankrijk
Foto's
Personen
Boek
Links
Guestbook


Wittem


MERCKELBACH Epen (gem. Wittem)
Publicatie uit "Nederland Patriciaat" 1972

Wapen: in rood een zilveren dubbel slangenkopkruis. Helmteken: een rode uitkomende draak. Dekkleden: zilver en rood.

N.B. Aegidius Merckelbach (zoon van I, 5), schepen te Burtscheid (Aken), zegelde een procuratie d.d. 26 sept. 1715 met een slangenkopkruis, boven links en rechts tussen de armen van het kruis vergezeld van een vijfbladige bloem. Met hetzelfde wapen zegelde op 12 febr. 1628 Carcillus Merckelbach te Gronsveld,die wellicht een neef was van Steven Merckelbach (I).

Het wapen: in zilver een rood slangenkopkruis werd ook gevoerd door een geslacht (Huyn) von Merckelbach in de Rijnprovincie en Zuid-Limburg. Door andere families Mer(c)kelbach en Merkelbach wordt gevoerd: in zilver een zwart slangenkopkruis.

InIeiding. Diepgaand maar niet uitputtend archiefonderzoek heeft er niet toe geleid de ouders van Steven Merckelbach (I), die zich omstreeks 1614 te Epen vestigde, met zekerheid vast te stellen. Ongetwijfeld behoorde hij tot het geslacht Merckelbach, dat reeds in de 16e eeuw te Hoiset en Vylen (gem. Vaals), te Aken en te Heerlen wordt vermeld en waartoe onder meer behoorden Carcillus Merckelbach (vermeld 1583-1607, leenman van de Keurkeulse Mankamer Heerlen, gegoed te Vaals en Vylen) en Emont Merckelbach (vermeld 1578-1612, schout van Vylen, schepen van Holset en Enrade, leenman van Gronsvela).