Home
Takken
Foto's
Personen
Boek
Links
Guestbook


Guestbook


 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 8-1-2005 16:42
 bericht: :  


STEVEN MERKELBACH
WILLEMSTAD

De familie van Steven Merkelbach (zie voorgaande bijdrage) behoort tot de Mer(c)kelbach tak
"Groningen-Harlingen-Amsterdam" met als oudst bekende voorvader:

JOHANN WILHELM MERKELBACH
geboren ca 1665 te Bogel (Rupertshoven)
overleden in 1730 te Rupertshoven (Duitsland)
Hij was getrouwd met
MARIA VERONICA
(1676-1733)

Deze tak is o.a. beschreven en sluit aan bij de gegevens in dit guestbook onder 7 oktober 2003, te weten bij:
JOHANN WILHELM MERKELBACH IV (1786-1857), die in 1810 te Amsterdam trouwt met Clasina Hilhorst (1786-1841).

Voor zover mij bekend heeft de Amsterdamse tak nooit een echt familiewapen "gevoerd", tenminste ik heb er nooit ergens een aangetroffen.
Een specifiek familiewapen van deze tak is dus tot op heden niet gevonden.
Het is echter zeer waarschijnlijk dat de oudste voorvaderen van deze tak oorspronkelijk een familiewapen hadden waarin het wapenschild een zgn "dubbel slangenkoppenkruis" bevatte.
Dit ook mede gezien de waarschijnlijke relatie met de Duitse tak Merckelbach uit Höhr-Grenzhausen (de Töpfer-familie), die weer zijn oorspronmg zal hebben in de regio Aken-Heerlen-Maastricht en omgeving.

Wel is er ooit een familiewapen gevoerd door een lid van deze tak nml door goud- en zilversmid M.H.Merkelbach uit Harlingen (1835).
Zijn wapenschild toont een relatie tot het smidsambt en wijkt totaal af van "ons" traditioneel dubbel-slangenkoppenkruis.
Ik neem aan dat hij dit wapen zelf heeft laten ontwerpen waarbij hij geen weet had van het slangenkoppenkruis, gevoerd door zijn voorvaderen.

Intussen heb ik kontakt met Steven Merkelbach om te trachten meer duidelijkheid over voornoemde zaken te verkrijgen.
Zijn ouders waren in het bezit van een schilderijtje met een wapenafbeelding waarvan hij zich herinnert dat hierop een ridderharnas was afgebeeld met pluimen en zwaarden in rood/zwart/witte kleuren en waarvan de maker of ontwerper onbekend was.
Dit schilderijtje is later jammergenoeg zoekgeraakt.

Zeer waarschijnlijk betrof het hier het wapen van de Harlingse goud en zilversmid M.H.Merkelbach.
De pluimen zijn de drie struisveren en de zwaarden zijn de degens.

Dit familiewapen is beschreven in:
"De wapenborden te Harlingen". door mr O.Schutte, een uitgave van 1984, onder wapenbord nummer 96.

De omschrijving van het wapen luidt als volgt:
Gedeeld;
I. Doorsneden;
a. in goud een horizontaal geplaatste hamer boven een grond, waarop een ijzeren bus gevuld met smidsgereedschap en een lege bus staan;
b. in zilver een aambeeld waarop een hamer ligt en staande op een grond;
II. In rood twee schuin gekruiste zilveren degens met gouden gevest en kwasten, de punten omlaag en tezamen gebonden met een zilveren lint;
Helmteken:
drie struisveren, rood, zilver en blauw.

De wapenborden van Harlingen bevinden zich in het museum "Het Hannemahuis" in Harlingen.

Misschien kan iemand van de Amsterdamse tak Merkelbach nog nadere, tot op heden onbekende gegevens, over de eventuele in deze familie voorkomende familiewapens verstrekken of aanvullen?

Benieuwd naar Uw reakties!! 
 van : steven merkelbach
 e-mail : merkelb0@xs4all.nl
 plaatsing : 28-12-2004 0:17
 bericht: :  
Beste Merkelbachen,

Mij suf zoekend naar een familiewapen van onze familie stuitte ik op deze site. Ooit prijkte het wapen op een schiderijtje. Na speurwerk bij mijn moeder(echtegenote van Anton Nicolaas Merkelbach, overleden 1963) moet ik constateren dat deze verloren is gegaan. Nu is mijn oudste broer Maarten Merkelbach (1954) toe aan een 50 jarig cadeau, maar hoe zag het wapen er ook alwer precies uit. Dus wie kan mij hieraan helpen?
Dus:
Graag een reactie dan wel tips hoe ik een mooie wapenprent van de Merkelbach dynastie kan bemachtigen.

Met vriendelijke groet aan u allen verre familieleden,

Steven Merkelbach
Willemstad.
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 22-12-2004 0:15
 bericht: :  


Paul,

Bedankt voor je bijdrage aan ons Merkelbach.net.
Van de foto van Koningin Wilhelmina uit 1948 heb ik ook een afbeelding en de maker hiervan is:

FOTOATELIER MERKELBACH IN AMSTERDAM

Hieronder een korte toelichting:
De stichter van dit bekende Amsterdamse portretfotoatelier is JACOB MERKELBACH, geboren op 29 april 1877 te Amsterdam, als zoon van Johannes Wilhelm Merkelbach en Maria Antonia van Schaik.
Zijn vader, die o.a. eigenaar was van een "franse bazaar" met vooral technisch speelgoed aan de Nieuwendijk, neemt naar aanleiding van een camera met droge fotografische plaatjes kontakt op met Lumière en samen met zijn schoonzoon Laddé begint hij een daglichtstudio.
Wat later gaat hij uitsluitend over op fotografie en ontstaat een portretatelier onder de naam Laddè.

Zijn zoon Jacob Merkelbach vestigt zich in 1913 aan het Leidse Plein in Amsterdam als portretfotograaf.
Na verschillende meesterfotografen in Wenen en Berlijn bezocht te hebben vindt op 1 april 1913 de feestelijke opening plaats van het daglichtatelier Merkelbach op de 5e etage van het nieuwe modehuis Hirsch aan het Leidse Plein.
Al spoedig bouwde de fotograaf een zeer goede naam op en had veel zgn deftige klanten zoals mensen uit de gegoede burgerij, de theaterwereld, schrijvers, kunstenaars, zakenlieden, commissarissen, acteurs en veel bekende personen.
Zo fotografeerde hij o.a. Mata Hari (1915), Louis Bouwmeester, Willem Royaards, Colijn, het hele kabinet Ruysch de Beerenbroeck, Willy Corsari (1922), Magda Janssens en de beroemde acteur Eduard Verkade (1913), etc

Op 6 februari 1942 sterft Jacob Merkelbach en zijn atelier wordt daarna voortgezet door zijn dochter Mies (Rosenboom)-Merkelbach.
Haar persoonlijke stijl paste uitstekend bij die van haar vader.
Zij krijgt in 1948 van de Rijksvoorlichtingsdienst de eervolle opdracht om een officiële portretserie te maken van Koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar gouden jubileum.
Deze opdracht voert ze samen met haar man uit.
Na teruggang in de portretfotografie wordt het atelier in 1969 definitief opgeheven.
Het nauwgezet in een kaartsysteem bijgehouden en genummerde archief, over intussen meer dan 150.000 glasplaten, schenkt zij aan het gemeentearchief van Amsterdam
Een gedeelte van het archief werd aangekocht door het Prentenkabinet, de Universiteit van Leiden, het Rijksmuseum en het toneelmuseum.

Met behulp van de bewaarde glasplaatnegatieven maakte cineast Kees Hin en Jan Wouter van Reyen uit Amsterdam in 1976 een 50 minuten durende film over het werk van portretfotograaf Merkelbach getiteld:
"De gevoelige plaat".
Op 2 april 1985 overlijdt Mies Merkelbach.

 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 21-12-2004 23:47
 bericht: :  Nogmaals de
"WILLEM MERKELBACH STICHTING"

Tot op heden ben ik, noch na navraag bij Kamer van Koophandel Breda, noch bij Ministerie van Justitie en gemeentearchief Breda wijzer geworden over voornoemde stichting.

Als er stukken over zijn zouden deze zich moeten bevinden in het Nationaal Archief te Den Haag echter hiervoor zal nader onderzoek moeten plaatsvinden.

Tot zover dus geen nieuws,misschien dat iemand van de studentenvereniging "Ovum Novum" of van "Carolus Magnus" uit Nijmegen hierin
helderheid kan brengen?

Wie het weet mag het zeggen!!

Bedankt


 
 van : Paul van Helmond
 e-mail : paulvanhelmond@yahoo.com
 plaatsing : 19-12-2004 16:55
 bericht: :  
Rudolf,

In het boek "De goeden Kroon", een gedenkboek bij gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina vond ik een foto van fotograaf Merkelbach. De foto is een portret foto van Wilhelmina waarschijnlijk uit 1948 en staat op de laatste pagina's van het boek. Ik heb zo'n vermoeden dat je dit al wel wist maar als dat niet het geval is is dit waarschijnlijk interessant voor je om na te zoeken.

Indien gewenst kan ik de foto wel voor je scannen. het boek is uitgegeven in 1948 door N.V. drukkerij de Spaarnestad, Haarlem.

Groeten,
Paul
 
<< Vorige pagina   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Volgende pagina >>