Home
Takken
Foto's
Personen
Boek
Links
Guestbook


Guestbook


 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 6-10-2004 10:01
 bericht: :  MARCKELBACH - FEENSTRA

In de gemeente Bolsward zijn respectievelijk geboren en begraven:

LAMBERDINA MARCKELBACH
geboren ca 1883
overleden 1 september 1892

en

ADRIANUS MARCKELBACH
geboren ca 1890
overleden 11 juli 1890

Hun ouders zouden zijn:

GIJSBERT MATHIJS MARCKELBACH
op 31 jan 1879 getrouwd met
SYBRIGJE FEENSTRA

Zeker wonen er nog afstammelingen van dit echtpaar, misschien ergens in de omgeving van Bolsward?

Jammergenoeg reageert de gemeente Bolsward niet op mijn verzoek om inlichtingen.


 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 5-10-2004 17:56
 bericht: :  


OPSPORING VERZOCHT VAN:

RENERUS MER(C)KELBACH, BORKEL

Sedert 1760 wordt hij vermeld als zijnde "uitlandig".
Renerus, Reijnier of Reindert is geboren op 10 mei 1735 te Borkel.
Hij is de oudste zoon van:

GREGORIUS MERCKELBACH (OOK GENOEMD GODEFRIDUS),
overleden tussen 1753 en 1759.
Gregorius trouwde op 15 maart 1733 te Borkel met:
CHRISTINA REINERUS BOTS
overleden te Lommel op 1 juli 1780.

Renerus Merckelbach was als knecht werkzaam in de teutencompagnie van en bij zijn ooms:
GOVERT EN ANDRIES BOTS
in de teutenhandel op o.a. Den Haag, Delft en Rijswijk.
Later ging Renerus waarschijnlijk in het leger van de koning van Pruisen.

Verder is er taal noch teken meer van hem vernomen!

Renerus had een broer genaamd
JACOBUS MERCKELBACH (1737), smid te Luijksgestel, en ook nog een broer
ANDREAS MERCKELBACH (1738) smid te Lommel.
Daarnaast was er ook nog een broer:
EDUARD MERCKELBACH (1747)
waarvan ook geen verdere gegevens bekend zijn!

Mocht hij in den vreemde getrouwd zijn dan kunnen zijn kinderen mogelijk voornamen hebben als:
Gregorius,
Reijnier,
Christ(ina) of
Jacobus.

Een neef van Renerus was:
ARNOLDUS MERCKELBACH (geb 1713) die in 1750 eveneens "uitlandig" was.
Ook over hem is niets bekend!!
Arnoldus was een zoon van Petrus Merckelbach
(x Aerts uit Bergeijk).
Enkele van zijn zusters zijn getrouwd te Haarlem wat er mogelijk op kan duiden dat hij ook daar heeft gehandeld.
Wellicht is hij ook in die omgeving getrouwd.

Is iemand van U misschien rond Haarlem, Den Haag, Delft of Rijswijk of zelfs in Pruisen Dld een Merckelbach tegengekomen die tot deze tak kan behoren??

Alle reakties zijn uiteraard welkom.

Misschien zijn er nog nakomelingen op het spoor te komen?

Wie reageert?
 
 van : Ellen Wezer Merckelbagh
 e-mail : E.Merckelbagh@chello.nl
 plaatsing : 27-8-2004 21:24
 bericht: :  
Allereerst een hele leuke site. Ik ben het achterklein kind van de kunstschilder Jos Merckelbagh en daarmee de laatste telg van deze tak van de familie. Alle gegevens van onze tak zijn reeds via Joop Merckelbagh bij jullie bekent. Heel veel succes bij het voltooien van deze familie puzzel.

Gr. Ellen
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 24-8-2004 12:22
 bericht: :  


KUNSTENAAR JOZEF WILLEM NICOLAAS MERCKELBAGH (JOS)

Onlangs ontving ik van JOOP MERCKELBAGH uit Haarlem een pak informatie over zijn grootvader Jozef Willem Nicolaas Merckelbagh een gerenommeerd lederciseleur en kunstschilder.

In het begin van dit jaar zocht de heer F.H.Landzaat meer informatie over deze kunstenaar wiens naam vermeld was op een jugendstil tegeltableau op het gebouw
"Sic Semper" in Utrecht gelegen op de hoek
Trans/Nieuwegracht.
Dit gebouw is in 1889 gebouwd onder architectuur van P.J.Houtzagers (1857-1944), hij was tevens directeur van de Utrechtse Kunstnijverheidsschool.
Volgens ontwerp van Houtzagers tekende J.W.N.Merckelbagh op ware grootte en kleur een tegeltableau voor dit gebouw.

Jozef Willem Nicolaas Merckelbagh (Jos) is een afstammeling van de Heerlense tak Merckelbach met als stamvader Carcillus.
Hij is geboren te Maastricht op 6 december 1857 en overleden te Haarlem op 5 september 1922, oud 64 jaar.

Zijn vader was:
JACOBUS HUBERTUS MERCKELBAGH
geboren Maastricht 8 oktober 1826
overleden Utrecht 1 juli 1915
Deze had in Maastricht een schoenenzaak en vestigde zich in 1860 met een machinale schoenmakerij in Utrecht.
Hij trouwde met:
ELISABETH WEDA (WEEDA).

Diens zoon:
Kunstschilder Jos Merckelbagh kreeg zijn opleiding o.a. in Frankrijk (Parijs) en Duitsland ( Berlijn, Hamburg)
Hij trouwde in 1906 met
Johanna Hendrika Catharina de Loor, geboren te Haarlem op 30 augustus 1871 en overleden te Haarlem op 1 januari 1937.

Een interessant artikel over zijn kunstenaarschap is gepubliceerd in het blad:
"Het leven uit 1908", pagina 813/814 en 815.
Hierin is tevens een foto van hem geplaatst, gezeten achter zijn werktafel.
De kop van dit artikel luidt:
"Bij onze Nederlandse Kunstenaars. 13, De leerciseleur Jos Merckelbagh.

In 1888 stelde hij zijn lederkunstprodukten
ter bezichtiging op de kunstnijverheidstentoonstelling in Den Haag waar ze met de hoogste onderscheiding bekroond werden.
In 1895 werd hij met verschillende opdrachten vereerd door de Koningin.

In het Provinciaal Utrechts Dagblad van 31-8-1905 staat dat hij van Koningin toestemming krijgt om voortaan het predikaat "Koninklijke" te voeren.

Mocht iemand meer gegevens kunnen aandragen over de kunstenaar, bijv over zijn tijd als schilderleerling bij de kunstnijverheidsschool en museum te Utrecht of over zijn werkzaamheden als tegelschilder bij de Porceleijne
Fles te Delft dan wordt dit zeer op prijs gesteld.

Wie weet er nog meer over hem?

 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 14-8-2004 14:12
 bericht: :  


LAMBERTUS MERCKELBACH

In der Gemeinde Vorweiden-Lürken (Weiden) sind am 3-3-1613 verheiratet:

JACOB BOYMAN AUS TIEVEREN
geb um 1588?
und
MARIA MERCKELBACH
geb um 1590?
Tochter von Lambert Merckelbach (geb 1560?)

Es gab verschiedene Kinder Boyman.

Wer Weiß etwas über die Familie BOYMAN?

 
<< Vorige pagina   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Volgende pagina >>