Home
Takken
Foto's
Personen
Boek
Links
Guestbook


Guestbook


 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 6-2-2004 17:44
 bericht: :  


JAN GEORGE

Als antwoord op een vraag van Jan George Buitenhuis (3 febr 2004)het navolgende:

Zijn overgrootvader Dirk Buitenhuis, geboren op 12 februari 1862 en overleden 16 juni 1938, trouwde op 7 mei 1888 te Amsterdam met
MARGARETHA MARCKELBACH
geboren 1 september 1860 te Watergraafsmeer.

Margaretha Marckelbach was een dochter van:
DIRK HENDRICUS MARCKELBACH
geboren 2-9-1820 te Culemborg. Broodbakker.
Hij trouwt op 9-4-1843 te Diemen met
X
CATHARINA ELISABETH VAN WEELY (WELY/WELIJ)
geboren ca 1821 te Culemborg.

Kinderen uit het gezin Marckelbach van Wely zijn achtereenvolgens:
1. Dirk Hendricus 1851 (27-10-1848?)
2. Johannes Andreas 1852
3. Gijsbertus geb 18-2-1855 Diemen
Hij trouwt op 20-11-1884 te Amsterdam met
X
Maria Groot, geb 20-7-1859 te Amsterdam
Het gezin vertrekt in 1888 naar Baarn
4. Andreas 1855
5. Jan George 1857 trouwt X Grietje Buitenhuis
6. Margaretha, geb 1-9-1860 Watergraafsmeer
Zij trouwt op 7 mei 1888 te Amsterdam met
X
Dirk Buitenhuis, geb 12-2-1862, + 16-6-1938

Een zoon van Gijsbertus (kind 3) heet ook Gijsbertus en is inderdaad later naar Indonesië vertrokken.
Deze zoon Gijsbertus is geboren op 13 februari 1886 te Watergraafsmeer (Amsterdam).
Hij heeft in ieder geval zeker twee zonen:
a. Dirk Hendricus Marckelbach
geb Djakarta 20-9-1918
overleden te Eindhoven 30-10-1966
kinderen te Eindhoven.
b. Jan Marckelbach
geb 16-10-1927 Djakarta (Batavia)
Dit gezin kwam na de oorlog terug naar
Nederland.
In 1960 geëmigreerd naar USA.

De voornamen Jan George Marckelbach zijn uiteindelijk afkomstig van Johan George Markelbach (7 maart 1759 Tholen) die deze op zijn beurt weer kreeg van zijn peetoom:
JOHAN GEORG ROTTER!

Mogelijke aanvullende gegevens zijn altijd welkom!!
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 3-2-2004 9:24
 bericht: :  


HINDRIK

MERKELBACH

Werd opgenomen in de Nederlands Hervormde
gemeente Groningen in februari 1755
Voorheen woonde hij te:
WINSCHOTEN.

Wie kan zeggen wie zijn ouders waren??
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 3-2-2004 9:20
 bericht: :  

HINDRIK

MERKELBACH

 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 2-2-2004 12:15
 bericht: :  


NOGMAALS :

MARCKELBACH


Op 3 mei 1719 trouwt te Utrecht:

EDUARD MARCKELBACH
X
JOHANNA VAN ZUTPHEN

Wie is deze Eduard Merckelbach, wat is zijn afkomst en wie kunnen zijn ouders zijn?

Wie weet meer?
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 31-1-2004 12:11
 bericht: :  


JOHANNES VAN MERCKELBACH
X
URSULA VAN PLETTENBERG


Op internet is de vraag gesteld door de heer Tobias Kemper of dit mogelijk de ouders kunnen zijn van:

REINHART (RENARD)VAN MERCKELBACH
(CA 1510-1577)
wonende op het goed "Stockis" te Thimister.
getrouwd met
JEHENNE (JEANNE) DE COUVE UIT CLERMONT
(Land van Herve)

Naar aanleiding hiervan het navolgende:
Vast staat dat Johannes van Merckelbach en Ursula van Plettenberg bewijsbaar de ouders zijn van een andere Reinhart van Merckelbach namelijk van:

DR.JUR.REINHART (REINER) VON MERCKELBACH
geboren ca 1510, eigen geërfd in Dahlem,
van 1616 tot 1649 rentmeester van Dahlen onder van Palant te Culemborg.
In 1561 gaat hij naar zijn zoon Thomas in Bedburdyck.
Hij was getrouwd met:
X
MARIA VON WIRZEN (Von Birken?)

Het bewijs hiervoor is te vinden in de Leichenpredigt van Christian von Merckelbach uit Soest, geboren 13 mei 1621 gestorven op 11 maart 1659 te Soest en begraven in Hannover.
Hier wordt genoemd:
"Die Ober-Eltern-Mutter der Vaterlichen Linie,
Edle Frau Ursula/geboren von Plettenberg".

In de interessante Leichenpredigt van Christian von Merckelbach staan al zijn bekende voorouders vermeld als volgt:

Vader: Goswin von Merckelbach, Soest
Moeder:Amalia von Brinck

Grootvader van vaderszijde:
Gotfried von Merckelbach, geërfd te Dalheim
Grootmoeder: Agatha von Deppen

Grootvader van moeders kant:
Otto von Brinck, in Bergstein geërfd
Grootmoeder van moederskant:
Amalia geboren de Wendt

Overgrootvader van vaderskant:
Reinhard von Merckelbach, in Dalheim geërfd
Overgrootmoeder vaderskant:
Maria, geboren von Wirtzen

Overgrootvader van moederskant
Otto vom Brinck (auf Bergstein)
Overgrootmoeder van moederskant:
Apollonia, geboren Jehten

Betovergrootvader van vaderskant:
JOHANN VON MERCKELBACH
OP MERCKELBACH IN HET LAND VAN JÜLICH GEËRFD
Betovergrootmoeder van vaderskant:
URSULA,GEBOREN VON PLETTENBERG

De betovergrootvader van moederskant:
Diederich von Brinck (op Bergstein)
De betovergrootmoeder van moederskant:
Anna,geboren von Hongsler.

Conclusie:
Het blijft dus de vraag wie de ouders zijn van Reinhard van Merckelbach (x Jeanne de Couve)

Wie heeft een suggestie??
 
<< Vorige pagina   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Volgende pagina >>