Home
Takken
Foto's
Personen
Boek
Links
Guestbook


Guestbook


 van : Geert Merkelbach
 e-mail : geert@merkelbach.net
 plaatsing : 1-6-2003 17:27
 bericht: :  
De opbouw van de website is enigzins aangepast. Met het menu item takken kunnen we voortaan informatie per tak categoriseren.

Daarnaast is de 'achterkant' van de website aangepast waardoor het nu mogelijk is om met meerdere auteurs de inhoud van de website bij te houden.
 
 van : Dr. Wilbrecht Merkelbach
 e-mail : merkelb@web.de
 plaatsing : 19-5-2003 15:58
 bericht: :  
Markus Josef Merkelbach, *12.11.1817 in Monschau,
Kaufmann und Tuchfabrikant, 1870 Beigeordneter Bürgermeister in Monschau

Dieser hatte vermutlich keine Kinder, denn er verkaufte nach dem Stadtbrand von 1876 sein Grundstück gegenüber der damaligen Apotheke zur Begründung des heutigen Marktplatzes in Monschau und schenkte den Erlös dem Maria-Hilf-Hospital in Monschau.
Urkunden über die Schenkung sind in dem heutigen Maria-Hilf-Stift nicht vorhanden.
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 19-5-2003 10:01
 bericht: :  


DRINGENDE OPROEP!!

Dit gastenboek is bedoeld om alle mogelijke verhalen, wetenswaardigheden en gegevens op te nemen van al onze naamgenoten uit de gehele wereld zoals:

vragen
opmerkingen
reakties
wetenswaardigheden
opmerkelijke familievoorvallen
gegevens betreffende familiewapen(s)
zaken over de verschillende deeltakken
bekende/opvallende persoonlijkheden
verhalen uit de overlevering
opsporing van naamgenoten
etc etc

Met andere woorden: alle Mer(c)kelbach's kunnen hier hun verhalen of vragen kwijt in welke taal dan ook.
Bovendien kan dit een impuls zijn weer een reaktie uit te lokken van andere naamgenoten, waar ter wereld dan ook!

REAGEER OOK EENS!
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 17-5-2003 10:55
 bericht: :  


PETER MERKELBACH - 1294

In mijn familiearchief bevindt zich een notitie betreffende ene Peter Merkelbach uit Hottorf die in het jaar 1294 naar Aken reisde voor een "Weinprobe".

De letterlijke tekst luidt als volgt:

"Im Jahre 1294 sollte einen
PETER MERKELBACH von Hottorf (Jülich) nach Aachen geritten sein und hat dort die Weinprobe erhalten".

Al in 1974 heb ik hierover kontakt gehad met het Stadsarchief van Aken.
Het Stadsarchief deelde mij toen mede dat in de collectie oorkonden van 1294 geen bewijsstukken hiervan gevonden zijn.

Tot op heden is hierover nog steeds geen duidelijkheid.
Wie weet hier mogelijk meer over?
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 10-5-2003 12:11
 bericht: :  


In een attestatie van criminele zaken van Aarle-Rixtel bevindt zich een interessante akte over een aanslag op:
HENDRIK MERKELBACH, SMIDSBAAS TE
AARLE-RIXTEL.

Hieronder de letterlijke verwoording:

folio 001
7 oktober 1796:
" Wouter van der Vrande, oud 30 jaren, geboren en wonende alhier getuigt bij deze op verzoek van de Schout het navolgende:
Dat hij als practiserend chirurgijn alhier op 22 juni 1796 heeft verbonden en gevonden twee sneden in de rug van de smidsbaas Hendrik Merkelenbag.
Sneden niet niet dodelijk zijn.
Deze smid verklaart dat hij deze sneden gekregen heeft voor de poort van het huis van de President Petit alhier.
Naar hij meent heeft hij die verwonding gekregen van Johannes van Dijnen, doch dat hij dit niet gezien heeft omdat het van achteren is geschied."
Zie ook de volgende akte.

folio 002,
7 oktober 1796:
" Verklaringen afgelegd door Jenneke, de weduwe van Johannes van Tulden, nu getrouwd zijnde met Jan Arnoldus Aarts.
Verder door Catharina Kraieveld, de vrouw van Arnoldus Donkers.
De eerste verklaart gezien te hebben dat op 21 juni 1796, zo omtrent voor of rond de middag, Johannes van Dijnen den smidsbaas Hendrik Merkelenbag, beiden wonend alhier, voor de poort van het huis van President Hendrik Petit een snede met zijn mes op diens rug heeft toegebracht.
De tweede getuige verklaart dat zij gezien heeft dat de heer Merkelenbag een snede op zijn rug en door zijn rok had, zonder dat zij heeft gezien wie hem die snede heeft toegebracht".

Waarom en hoe dit alles is geschied wordt niet verder uit de doeken gedaan.

Voornoemde Hendrik Merkelbach werd gedoopt op 3 september 1760 te Bergeijk.
Hij vestigt zich in 1796 als smid vanuit Bergeijk te Aarle-Rixtel vlakbij Lieshout waar zijn broer Franciscus sedert 1792 ook een smederij heeft.
Hij blijft te Aarle-Rixtel wonen tot ca 1805, later vertrekt hij naar Waalwijk en weer later naar Lage Zwaluwe en Zevenbergen.
Hij is de stamvader van onze Moerdijkse tak! (zie boek Merckelbach).
 
<< Vorige pagina   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Volgende pagina >>