Home
Takken
Foto's
Personen
Boek
Links
Guestbook


Guestbook


 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 28-3-2003 8:34
 bericht: :  


EMANUEL MERKELBAGS

Hij werd op 26 december 1709 gedoopt in de Sint Andrieskerk te Antwerpen als zoon van
Jacobus Merkelbags
en
Johanna Catharina van Berckelaer.

De getuigen waren:
Joannes van Berckelaer en
Catharina Laddijn.

JACOBUS MERKELBAGS zou dus geboren kunnen zijn rond de jaren 1680/1685?

Een dochter van hem werd geboren op 7 januari 1714 met de naam:
Johanna Catharina Merckelbach
Waar kunnen zijn "roots" liggen?
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 27-3-2003 19:15
 bericht: :  


DE MARQUELBACH

In de parochiekerk St.Joris te Antwerpen is op 20 november 1652 gedoopt:

HELENA DE MARQUELBACH

dochter van:

JACOBI BERNARDUS DE MARQUELBACH

en

Maria d'Ibon

Als getuige wordt hierbij genoemd ene
Juliana Poel.
Andere kinderen uit dit gezin zijn (nog) niet bekend.

Vanwaar komt dit echtpaar:

DE MARQUELBACH - D'IBON ??

Graag reactie!
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 27-3-2003 17:59
 bericht: :  


SERVAES MERKELBAGH

Op 25 december 1684 trouwt in de Catharinakerk te Utrecht:
Servaes Merkelbagh,
soldaat onder Baron de Heijde,
met:
Nysken van der Horst, wonende te Vreeburg in Utrecht.
Hun kinderen zijn:
1. Pieter geboren 23 augustus 1685
2. Eduard geboren 25 maart 1688
3. Jannigjen geboren 10 augustus 1690
4. Magdalena geboren 16 januari 1696
5. Petronella geboren 4 juni 1699

Wie behoort tot hun afstammelingen??

Gezien de voornaam Servaes is het zeer aannemelijk dat hij afkomstig is uit Maastricht of omgeving.

Wie weet iets meer over het regiment:
"Baron de Heijde" ??

Reactie gevraagd!
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 5-2-2003 9:36
 bericht: :  


ATTENTIE!

Het boek: "DE AFSTAMMELINGEN VAN
GREGORIUS (GORIS)
MER(C)KELBACH".
Omvat 350 jaar familiegeschiedenis
Mer(c)kelbach ( 1645-1995),
aanvangende te EERSEL, vervolgens BERGEIJK en tot slot LIESHOUT.

Hierin zijn uitvoerig beschreven de tien generaties Mer(c)kelbach van deze tak.
Het formaat van het boek is 24 x 17 cm, het omvat 261 pagina's met ca 100 foto's en afbeeldingen.

Informatie over, en bestelling van het boek kan ook schriftelijk bij het onderstaande adres worden aangevraagd:

Rudolf Merkelbach
Dorpsstraat 21
5737GA Lieshout
Nederland
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 3-2-2003 10:34
 bericht: :  

"DE KONING EN DE AAP"

In een oud-Brabantse streekroman, die ik tot op heden niet heb kunnen achterhalen, wordt een verhaal verteld over een gevecht met een verscheurend dier, een panter, genaamd: "Othello".
Het zou een fantasie zijn getoetst naar de werkelijkheid op een min of meer legendarische basis:

"Minister Pepijn, steun en toeverlaat van Koning Keria had behoefte aan verpleging en goede zorgen, ogelopen na zijn verwondingen bij het gevecht met de panter.

DIEDERICK MERCKELBACH, een sluw maar arm man zou daar zorg voor dragen door Pepijn naar zijn (Diedericks) eigen huis te laten overbrengen in de hoop op een ruime beloning van de koning.
Deze wilde echter zijn minster liever in zijn paleis laten verplegen om hem onder bereik te hebben bij belangrijke beslissingen, want Pepijn was uitermate deskundig op velerlei gebied.........."
Tot zover dit verhaal.

Wie weet iets over het bestaan van deze roman en in welke tijd dit speelde?
Wie kan deze DIEDERICK MERCKELBACH zijn???

NB
Bij de Koninklijke Bibliotheek is deze roman niet bekend!
 
<< Vorige pagina   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Volgende pagina >>