Home
Takken
Foto's
Personen
Boek
Links
Guestbook


Guestbook


 van : Beda Merkelbach
 e-mail : info@merkelbach.be
 url : www.merkelbach.be
 plaatsing : 31-10-2002 0:12
 bericht: :  
Onze webside is vernieuwd, we blijven er aan werken.
We nodigen U uit de foto's te bekijken want: Een juiste restauratie vraagt de juiste MERKELBACH producten.
We geven U graag advies en nodigen U uit met een lekker kopje koffie in onze showroom.
Openingstijden: Zie onze webside www.merkelbach.be
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 10-10-2002 9:58
 bericht: :  

GRAFKELDERS MERKELBACH MOERDIJK(2)

Als vervolg, aanvulling en correctie op mijn bericht van 5 oktober in deze rubriek geplaatst, het volgende:

Na bezoek, op 8 okt, aan Zr. Teresita Munsters van de Zusters van het H.Hart te Rosmalen, moet ik mijn theorie dat beschreven graven toebehoord kunnen hebben aan Johannes Merkelbach met zijn vier vrouwen en eventueel drie van de vier jong gestorven kinderen, wellicht herzien aangezien dit alleen kan kloppen als bij de dood en begrafenis van Johannes Merkelbach zijn eerdere vrouwen en eerder overleden kinderen (na 1858) herbegraven zouden zijn in een familiegraf op het kerkhof te Moerdijk, echter dit blijkt nergens uit.
(parochie Moerdijk opgericht in 1858!)

De grote vraag is waar Johannes Merkelbach en Anna de Coster zijn begraven, óf te Moerdijk, óf elders bij zijn vroegere drie vrouwen?
Normaler wijze kunnen Johannes Merkelbach en zijn vrouw bijgezet zijn bij de reeds eerder overleden echtgenoten en kinderen.(?)
Indien hij echter als weldoener der kerk en parochie toch te Moerdijk is begraven, zou het aantal van 8 grafkelders kunnen kloppen en zouden deze in dit geval m.i. mogelijk toebehoord kúnnen hebben aan:

1. Johannes Merkelbach (vader) met zijn
laatste vrouw Anna de Coster.
(weldoener der kerk, overl te Moerdijk)
2. Hendrik Merkelbach (1825-1895) met
Anna Sprangers (1822-1904)
(weldoeners der kerk)
3. Johannes Merkelbach (1827-1904) met
Adriana Catharina van Gastel
(1827-1906)
(weldoener der kerk)
4. Cornelis Jacobus Merkelbach (1838-1901)
met Anna van Poppel, (1828-1902)

Eindconclusie:
Niet met zekerheid is te zeggen wie er in de graven begraven waren en meer gegevens hierover zijn niet te achterhalen.
Daarom deze zaak hierbij gesloten.
 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 5-10-2002 13:50
 bericht: :  

GRAFKELDERS MERKELBACH MOERDIJK.

Naar aanleiding van de onlangs in het nieuws gekomen ontdekking van de grafkelders van de familie Merkelbach te Moerdijk wil ik het navolgende toelichten:
Hoewel de Moerdijkse tak van onze familie , waarvan hier sprake is,
uitgestorven is, leeft de familienaam thans nog voort in de naam "Merkelbach van Enkhuizen".
Dit is te danken aan de kinderloze Willem Merkelbach (1837-1911) die in 1863 te Breda trouwde met Goverdina Theijs die eerder weduwe was van Johannes Batix van Enkhuizen en uit haar eerste huwelijk een zoon had genaamd:
Johannes Baptista Michaël van Enkhuizen.

Omdat Willem Merkelbach geen kinderen had en ook geen van zijn broers mannelijke nakomelingen hadden die de naam konden voortzetten, laat hij zijn aangenomen kind officieel toestemming vragen de naam Merkelbach toe te voegen aan zijn eigen naam.
Bij Koninklijk Besluit van 1877 (WillemIII) krijgt hij toestemming om de naam Merkelbach vóór zijn eigen naam te plaatsen waardoor zijn nieuwe naam in het vervolg dus gaat luiden:
JOHANNES BAPTISTA MICHAEL MERKELBACH VAN ENKHUIZEN!
Van hem zijn tot op heden nog verschillende nakomelingen met deze naam, o.a in Nederland, Duitsland , Australië, Amerika en Spanje in leven.
Eerder genoemde Willem Merkelbach was medefirmant van de door zijn vader opgerichte Fa Merkelbach & Co, Stoom-meelfabriek te Moerdijk (1860-1914) en later oprichter en directeur van de ijzer- en metaalgieterij tevens draadnagelfabriek
"Merkelbach, Marbais & Co", later "Firma Merkelbach van Enkhuizen & Co."
(1871-1891)
Tevens was Willem Merkelbach lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Aannemelijk is dat de gevonden grafkelders inderdaad zijn van de familie Merkelbach en dat hierin begraven zullen zijn de vader van voornoemde Willem Merkelbach (Johannes) met zijn vier vrouwen en enige van zijn 12 kinderen, zodat in de grafkelders begraven zullen zijn:
1. Johannes Merkelbach (1798-1868)
2. (Anna) Maria de Rooy (1794-1835)
3. Maria Sprangers (1813-1847)
4. Cornelia Kock(s) (1805-1852)
5. Anna de Coster (1801-1886)
Aangezien er in totaal 8 grafkelders zijn aangetroffen zijn de overige drie waarschijnlijk van de jong gestorven kinderen uit het gezin waarvoor in aanmerking komen:
a. Hendrica (1828-1848)
b. Franciscus (1832-1833)
c. Jacobus (1841-1847)
d. Maria (1843-1851)

Dochter Huiberdina Merkelbach, de stichteres en eerste Algemene Overste van de Zusters van het Heilig Hart te Moerdijk (1834-1906) werd inderdaad begraven op het kloosterkerkhof op zaterdag 19 mei 1906, zodat zij niet in een familiegrafkelder voorkomt.
Afgelopen woensdag 2 oktober heb ik samen met mijn broer Gerhard uit Zevenbergen (gemeente Moerdijk) de plaats waar de grafkelders opgegraven zijn bezocht om de situatie ter plaatse eens te bekijken. De plek bevindt zich in de tegenwoordige tuin van de heer F.Leijdekkers aan de Steenweg 41.
Uiteraard was er weinig meer van te zien omdat de stoffelijke resten intussen weer zijn herbegraven.
Tot zover de laatste berichten.

 
 van : Rudolf Merkelbach
 e-mail : R.Merkelbach@chello.nl
 plaatsing : 4-10-2002 12:33
 bericht: :  
MÄRCKELBACH:
In 1896/1897 vestigde zich te Bussum
"Stoom- boek- en handelsdrukkerij G.M.Märkelbach.
De stoomdrukkerij was gevestigd aan de Kapelstraat 21 en heeft voorbestaan tot ca 1940?
G.M.Marckelbach was tevens drukker en uitgever van het nieuws en advertentieblad de"Bussumsche Courant".
Uit het adresboek van Bussum van
1934-1935 blijken in Bussum de navolgende Märckelbachs woonachtig te zijn:
1. A.Märckelbach Vliegheiweg 25 Huizen
2. Wed G.M.Märckelbach, drukkerij en
uitgeverij Kapelstraat 21
3. Weduwe J.G.Märckelbach, Kerkstraat 13
4. J.H.Märckelbach Alb Thijmlaan 12
5. P.M.Märckelbach Kon. Sophialaan 6
Wie is hier nazaat of familie van en wie kan mij over de afkomst van deze familie Märckelbach iets meer vertellen??
Elke reactie is welkom!
 
 van : Rudolph Merkelbach
 e-mail : soldeerbout@hotmail.com
 plaatsing : 25-9-2002 16:34
 bericht: :  
HEHE ik dacht ik zal ook eens een berichtje achterlaten op deze website :D ik heb nou op dit moment toch niks beter te doen. Leuke site gemaakt Geert.
ALS ER HIER NOG MERKELBACH'S ZIJN DIE MSN HEBBEN VOEG ME DAN A.U.B TOE, soldeerbout@hotmail.com
 
<< Vorige pagina   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Volgende pagina >>